Liczba odwiedzin strony: 34085 Osób na stronie: 8
 

Brzozowska Anna
Kancelaria syndyka

 
 
Brzozowska Anna
Kancelaria syndyka
 
Zawichojska 57
27-600 Sandomierz
Profesja:   syndyk

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 34 poz. 311 - Uiszczanie wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z dnia 25 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty na...
Monitor Polski 1999 Nr 13 poz. 179 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 15 kwietnia 1999 r.) Rej. 293/98 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Gdańskiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy...