Liczba odwiedzin strony: 33780 Osób na stronie: 1
 

Brzozowska Anna
Kancelaria syndyka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 34 poz. 311 - Uiszczanie wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z dnia 25 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o których mowa w art. 129a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "wpłatą", na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. § 2.  Wielkość wpłaty określa się w wysokości 10 % przychodów państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, określonych w planie finansowym, o którym mowa w art. 129 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanym dalej "planem finansowym". § 3.  1. Wpłaty uiszcza się w 12 miesięcznych ratach, w wysokościach określanych w harmonogramie wpłat stanowiącym załącznik do planu finansowego. 2. Raty, o których mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego rata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Ratę za ostatni miesiąc danego roku kalendarzowego uiszcza się do dnia 20 grudnia tego roku. § 4.  Przepisy rozporządzenia stosuje się, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., do środków finansowych ujętych w planie finansowym na 2005 r. § 5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ________ 1)    Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 2)    Zmiany...
Monitor Polski 1999 Nr 13 poz. 179 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 15 kwietnia 1999 r.) Rej. 293/98 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Gdańskiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. Brudzyńska Jadwiga c. Bernarda, 2. Januszewicz Antoni s. Franciszka, 3. Pawlukiewicz Irena c. Jana, 4. Soczyńska Barbara c. Franciszka, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 5. Cierpisz Bogusława c. Józefa, 6. Dołęga Irena c. Mikołaja, 7. Grodzicka-Kozak Danuta c. Wacława, 8. Hoża-Jastrzębska Anna c. Władysława, 9. Kaczkowski Józef s. Kazimierza, 10. Kobierowski Andrzej s. Wacława, 11. Konarzewska Izabela c. Romana, 12. Kozłowska Danuta c. Bronisława, 13. Niecko Sławomir s. Mieczysława, 14. Pukaluk Halina c. Henryka, 15. Rosowicz-Rybczak Krystyna c. Edwarda, 16. Stieler Adam s. Pawła, 17. Szymańczyk Eugeniusz s. Franciszka, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 18. Gajewska Irena c. Ignacego, 19. Kamiński Grzegorz s. Henryka, 20. Olechnowicz Mirosława c. Stanisława, 21. Szydłowska Jolanta c. Zdzisława, 22. Wilski Oskar s. Ignacego.
KRS 0000307403 - EUROAXIUM M.CIOK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EUROAXIUM M.CIOK SP. J. SP. J. 2008-06-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BITWY POD ROKITNĄ 1/78 02-506 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000307403
KRS 0000307402 - "ALFA" DARIA KAMPKA TOMASZ SWOBODA SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ALFA" DARIA KAMPKA TOMASZ SWOBODA SP. J. SP. J. 2008-06-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TOPOLOWA 2 B 44-177 CHUDÓW GIERAŁTOWICE GLIWICKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000307402
KRS 0000307401 - GEOBAN S.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GEOBAN S.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 2008-06-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁUŻYCKA 6B 81-537 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
204-000-20-35 220625936 0000307401
KRS 0000307400 - MPID SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MPID SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NIEPODLEGŁOŚCI 41 41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000307400
KRS 0000307399 - MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-07-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PODLESIE 30 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA WADOWICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
551-252-43-64 120718173 0000307399
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone syndyk Sandomierz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Brzozowska Anna Kancelaria syndyka
radca prawny świętokrzyskienotariusz świętokrzyskiekomornik świętokrzyskiekancelaria prawna świętokrzyskiedoradztwo prawne świętokrzyskiedoradca podatkowy świętokrzyskieprawnikReklama